Medische fout kost vrouw beide benen

Een vrouw uit het Oost-Vlaamse Zevergem is haar beide benen en 9 vingers verloren na een mislukte vruchtbaarheidsoperatie. De gynaecoloog die haar opereerde moest zich vandaag voor de Gentse correctionele rechtbank verantwoorden. Zijn advocaat zegt dat er geen sprake is van een medische fout.

Fout tijdens ingreep

Volgens de advocaat van de vrouw werd haar dunne darm geperforeerd tijdens de operatie. Doordat haar bloeddoorstroming stilviel bij een septische shock, verloor de vrouw uiteindelijk beide benen en alle vingers, behalve één duim. De raadkamer oordeelde dat er voldoende aanwijzingen zijn om de gynaecoloog te verwijzen naar de strafrechtbank.

Arts riep geen hulp in

De advocaat van de vrouw vroeg om de fout van de arts bewezen te verklaren. "Het gaat om een manifest verkeerde inschatting van voorliggende medische gegevens. Het was een ervaren gynaecoloog, maar hij heeft de ingreep onderschat. Toen het misliep, heeft hij geen bijstand gevraagd. Hij had de hulp van een darmchirurg moeten inroepen na zijn verkeerde dissectie, maar dat is niet gebeurd”.

Geen aanwijzingen

De verdediging van de arts verwees naar het verslag van de drie gerechtsdeskundigen. "Er is geen objectieve medische aansprakelijkheid. In heel het dossier is er geen aanwijzing van een fout te vinden", zei de advocaat."Er zijn geen aanwijzingen dat hij de perforaties heeft veroorzaakt. Die kunnen zich achteraf voordoen. Dit was een zeer spijtige, onverwachte medische complicatie." De arts zelf getuigde dat hij geen fout maakte, en dat hij gespecialiseerd is in fertiliteitschirurgie en al "tussen de 15.000 en 20.000 laparoscopieën" (kijkoperaties) heeft uitgevoerd.

Twijfel 

Het openbaar ministerie nam geen standpunt in. "Het klopt dat we eerst dachten dat er een medische fout was en dat we verrast waren door het verslag van de college van medische deskundigen. Er is twijfel en dat speelt in het voordeel van de beklaagde", zei de aanklager.