Weer vrijspraak door gebrek aan tolk

Politierechter Peter D’Hondt heeft gisteren een roodrijder vrijgesproken omdat er geen tolk Arabisch kwam opdagen. Een anderstalige beklaagde heeft namelijk steeds recht op de kosteloze bijstand van een tolk. D’Hondt zou de slechte werkomstandigheden van gerechtstolken aanklagen, aldus de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT).

Eerder sprak D’Hondt ook al iemand vrij wegens het gebrek aan tolk. Hij kondigde toen aan dit nog te doen om de situatie van de gerechtstolken aan te klagen. Volgens het BBVT worden gerechtstolken te weinig en veel te laat betaald. Dat is dan ook de reden waarom tolken niet altijd opdagen tijdens processen.