Dit zijn de nieuwste knelpuntberoepen

Arts is officieel een knelpuntberoep. Voor het eerst fungeert het beroep op de VDAB-lijst van knelpuntberoepen. Vooral minder populaire specialisaties als geriater en spoedarts zijn moeilijk te vinden. Ook aan opticiens is er een tekort. Leerkrachten zijn dan weer verdwenen van de lijst.

Er zijn al enkele jaren signalen dat het beroep van arts moeilijk ingevuld raakt, maar dit jaar is de nood blijkbaar nog nijpender. Vooral minder populaire specialisaties, wegens te moeilijke uren of te weinig financieel interessant, vormen een knelpunt. Het gaat bijvoorbeeld om geriaters, spoedartsen, kinderartsen of neurologen. "Huisartsen zijn minder moeilijk in te vullen", luidt het bij de VDAB.

Ook nieuw op de VDAB-knelpuntenlijst is het beroep van opticien. "De combinatie van techniek en commercieel talent maakt dat het een moeilijk profiel om te vinden is. Er is ook weinig instroom uit het onderwijs", zegt Willem Vansina, verantwoordelijke arbeidsmarktinformatie bij de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst.

Helemaal bovenaan de knelpuntberoepenlijst staan – traditioneel – de technische beroepen. Vooral aan geschoolde technici is een "prangend" tekort, luidt het bij de VDAB. De lijst is lang, maar het gaat onder meer om werfleiders, bouwcalculators, technisch tekenaars, ingenieurs, enzovoort. Behalve technici is de Vlaamse arbeidsmarkt ook dringend op zoek naar onder meer verpleegkundigen en vertegenwoordigers. In totaal bestaat de lijst uit 144 beroepen, even veel als in 2014.

Genoeg leerkrachten

Er zijn ook enkele beroepen die niet langer een knelpunt vormen. Opvallend is dat leerkracht niet langer een knelpuntberoep is. Het is voor het eerst sinds 2008. Het beroep is van de lijst gehaald omdat de meeste vacatures vlot ingevuld raken, luidt het bij de VDAB.

In grootsteden als Antwerpen en Brussel zijn de vacatures wel moeilijker in te vullen, net zoals voor bepaalde technische vakken en voor leerkrachten wiskunde. Ook tijdelijke functies invullen is niet evident. In Limburg is er dan weer een reserve aan leerkrachten die niet duurzaam aan de slag raken.