Ban Ki-Moon krijgt eredoctoraat van KUL

Rector Rik Torfs van de KU Leuven heeft donderdagvoormiddag in de Promotiezaal van de Leuvense alma mater een eredoctoraat uitgereikt aan Ban Ki-moon, die sinds 2007 secretaris-generaal is van de VN. Na Trygve Lie in 1952, Oe Thant in 1968 en Kurt Waldheim in 1975 is Ban Ki-moon al de 4e VN-secretaris-generaal die deze eer te beurt valt.

De KU Leuven wil Ban Ki-moon met deze onderscheiding eren "voor zijn wereldomspannende rol als bruggenbouwer tussen conflicterende partijen en wegbereider van vrede", voor zijn bijdrage aan de totstandkoming van een wereldgeweten, voor zijn inzet voor de bescherming van weerlozen zoals vluchtelingen, kinderen, armen en zieken en "voor zijn optreden op de donkerste momenten van het leven wanneer de beschaving in gevaar gebracht wordt door verkankerende ideologie en de waanzin van geweld".

Ban Ki-moon wordt tot slot geprezen voor de wijze waarop hij de jeugd inspireert "voor wie u het bewijs bent dat het woord uiteindelijk altijd sterker is dan het zwaard, dat cultuur altijd wint van barbarij en dat solidariteit de enige weg naar samenleving is", aldus Rik Torfs.