Maar 1/2 leerlingen kan voldoende rekenen

Amper de helft van de leerlingen studeert af met een voldoende basiskennis wiskunde. Dat blijkt uit een peiling bij 5.600 leerlingen uit het 5e en 6e middelbaar. In het technisch en beroepsonderwijs is het nog erger gesteld.

Eén van de oorzaken is dat er gewoon te weinig wiskundeleerkrachten zijn. Daardoor staan er ook biologen, fysici of economen voor de klas. Die hebben wel een achtergrond in wiskunde, maar niet altijd de juiste. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wil vooral de opleiding tot wiskundeleerkracht voor de derde graad aantrekkelijker maken.

Reactie minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V):