Helpen bij huiswerk haalt weinig uit

Je kinderen helpen bij hun huiswerk heeft amper effect op hun resultaten. Zeker bij wetenschappelijke vakken zoals wiskunde, chemie en fysica haalt de hulp weinig uit. Hulp bij talen en kunstvakken heeft dan weer meer effect.

Deze – voor velen vast opmerkelijke – conclusies zijn het resultaat van een grootschalige studie waar 80.000 leerlingen bij betrokken waren. De onderzoekers geven geen verklaring voor het verschil tussen de vakken, maar volgens pedagoog Pedro De Bruyckere speelt erfelijkheid een rol. “Als kinderen het moeilijk hebben met wetenschappen is de kans groot dat de ouders vroeger hetzelfde probleem hadden. Erfelijkheidsfactoren spelen bij artistieke en creatieve vakken een minder belangrijke rol. Waardoor de hulp voor die vakken beter van pas komt”, zo zegt hij in de krant.

Je helemaal niets aantrekken van het schoolleven van je kind, is evenmin bevorderlijk voor zijn schoolresultaten. “Leerlingen scoren beter als hun ouders begaan zijn met wat er reilt en zeilt op school”, vertelt De Bruyckere. En de klassieke tip, voorlezen, blijkt ook nog steeds bevorderlijk voor de schoolresultaten van je kind.