KDG-hogeschool werft M/V/X aan

De Karel de Grotehogeschool in Antwerpen vermeldt in haar vacatures momenteel ook het derde geslacht 'x'. Later zal elke verwijzing naar geslachten zelfs verdwijnen, zeggen ze bij de school. Tegelijkertijd wordt ervoor gepleit dat studenten ook met een derde geslacht officieel zouden kunnen worden ingeschreven.

Het initiatief komt er naar aanleiding van de "Week van de diversiteit", met op 21 mei ook de "Internationale dag van de interculturele dialoog, diversiteit en ontwikkeling". "De x is symbolisch. Na dit academiejaar laten we in onze vacatures de vermelding van een geslacht volledig weg. We pleiten zo voor een genderneutrale aanpak en willen discriminatie van transgenders tegengaan", verklaart communicatieverantwoordelijke Veerle Bogaert. 

Kiezen voor geslacht 'X'

Voorts wil de Karel de Grote-Hogeschool haar studenten ook de mogelijkheid geven om bij inschrijving te kiezen voor 'x' in plaats van enkel 'v' of 'm'. "Dat is een aanpassing die we niet in de hand hebben", zegt Bogaert. "Onze registraties zijn bijvoorbeeld verbonden aan het rijksregisternummer van de student en dat is afhankelijk van het geslacht. Ook de Databank Hoger Onderwijs voorziet voorlopig enkel in 'm' en 'v'." Er wordt verwezen naar de Raad van Europa, die onlangs goedkeurde dat transgenderpersonen zelf kunnen kiezen voor man, vrouw of 'x'.

"We gaan hierover de dialoog aan met de overheid en pleiten voor die erkenning ook op federaal en Vlaams niveau. Zo kunnen we 'x' ook officieel hanteren bij de registraties van studenten", aldus Bogaert nog.