Buitenlandse rekening vaker aangegeven

Opvallend meer Belgen laten de fiscus weten dat ze een rekening in het buitenland bezitten. Vorig jaar gaven 157.000 landgenoten in hun belastingaangifte aan een buitenlandse rekening te hebben. In 2013 ging het om 128.000, in 2012 om slechts 96.000, zo is te lezen in De Tijd.

De krant meent dat er niet plots meer Belgen met een buitenlandse rekening zijn, maar verwijst naar het feit dat verstoppertje spelen niet langer een optie is. De internationale gegevensuitwisseling zit immers in een stroomversnelling.

Al deze belastingplichtigen krijgen in juni van de fiscus een brief met de vraag om alle informatie over hun rekeningen te bezorgen aan het Centraal Aansprekingspunt (CAP). De fiscus kan, onder zeer strikte voorwaarden, dat meldpunt raadplegen. Dat gebeurde dit jaar al 3.605 keer, fors meer dan de 2.670 keer in 2014.