Nieuw geneesmiddel voor huidkanker

Er is nieuwe hoop voor huidkankerpatiënten. Het Europees geneesmiddelenagentschap heeft het licht op groen gezet voor een nieuw geneesmiddel, Opdivo. Het geneesmiddel verdubbelt de overlevingskansen bij patiënten met vergevorderde huidkanker. Het gaat wel om een duur geneesmiddel waarvan nog niet vaststaat of het terugbetaald wordt of niet.