Privacycommissie niet mals voor Facebook

De sociaalnetwerksite Facebook verwerkt heimelijk de persoonsgegevens van zowel haar leden, gebruikers als iedere internetgebruiker die in contact komt met producten en diensten van het netwerk, zonder daarvoor toestemming te vragen. Dat stelt de Privacycommissie, die een eerste principiële aanbeveling aannam over Facebook. In die aanbeveling staat dat de Belgische Privacycommissie bevoegd is en dat het Belgisch recht ook op Facebook van toepassing is. "Het wordt buigen of barsten", waarschuwt de Privacycommissie.

Naar aanleiding van de nieuwe, wereldwijde gebruiksvoorwaarden stelde een aantal Europese privacycommissies vragen aan Facebook. "Deze was bijzonder karig met precieze antwoorden en weigerde ook in te gaan op de vraag om de toepassing uit te stellen", aldus de Privacycommissie. Het netwerk aanvaardde niet dat het gebonden is aan de nationale privacywetgeving van België, Nederland en Duitsland, klinkt het nog. Facebook aanvaardt enkel toezicht door de Ierse commissie.

Belgische commissie bevoegd

In de aanbeveling wordt nu vastgesteld dat de Belgische commissie bevoegd is en het Belgisch recht van toepassing is. "Eenvoudig omdat elke nationale toezichthouder ertoe verplicht is voor haar inwoners privacybeschermend op te treden", aldus de commissie. Het Belgische recht geldt omdat de groep ook een vestiging heeft in België.

Loopje met privacywetgeving

In een persbericht verwijst de commissie ook nog naar een onderzoek door de interuniversaire onderzoeksgroep EMSOC/SPION, naar de manier waarop het netwerk omgaat met de persoonsgegevens van haar leden en mensen die het netwerk niet gebruiken, of er afstand van hebben genomen. "De resultaten van dit onderzoek zijn onthutsend", aldus de commissie. "Facebook neemt een loopje met de Europese en Belgische privacywetgeving en dit op verschillende vlakken." Het netwerk zelf erkent enkel dat foutjes werden blootgelegd.

De aanbeveling van de Privacycommissie richt zich tot de drie betrokken doelgroepen, met in de eerste plaats Facebook zelf. Voorts gaat het ook om uitbaters van websites die gebruik maken van "social plug-ins" en de internetgebruikers zelf.