"Overal waar IS zit, zijn er Belgen"

Overal waar de terreurgroep IS zit, zijn er Belgen. En sommige teruggekeerden vormen een 'alumni-netwerk' dat in Europa nog jaren terreuractiviteiten mogelijk zal maken. Daarvoor waarschuwt Jaak Raes, het hoofd van de Staatsveiligheid, schrijft De Tijd vrijdag.

Raes gaf op 4 mei een lezing gehouden bij de Duitse evenknie van de Staatsveiligheid, het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV). De administrateur-generaal maakte er geen geheim van dat zijn dienst grote moeite heeft om Syriëstrijders te volgen. Hij gaf de laatste cijfers: 263 Belgen zijn al vertrokken naar Syrië, 56 zijn gedood en 122 zijn al teruggekeerd. "Onze schatting is dat 70 procent van de Belgen in Syrië zich bij Islamitische Staat heeft gevoegd. En overal waar IS actief is, zijn er Belgen."

Raes ziet twee redenen voor dat grote aantal Belgen. "Eén: Sharia4Belgium. Dat is de belangrijkste incubator voor de vertrekkers. Die organisatie radicaliseert en brainwasht jongeren al jaren. Tweede reden: het 'bandwagoneffect'. De vertrekkers kennen elkaar: het zijn broers, straatvrienden of schoolkameraden, ze voetbalden samen. Met een gebruikelijk patroon: iemand vertrekt en spoort dan vanuit zijn bestemmingsland anderen aan om ook te komen."

Maar de Staatsveiligheid kan de vertrekkers moeilijk detecteren, geeft Raes toe. En de reisroute die alle Belgen volgen naar Syrië, passeert langs Turkije. Toch is ook dat moeilijk te volgen: "Ze veranderen hun reispatroon zeer snel om controles te ontwijken. Ze vertrekken bijvoorbeeld via een aangrenzende luchthaven, zoals Düsseldorf of Keulen".