Planbureau voorspelt 200.000 extra jobs

Het Planbureau voorspelt dat er de komende vijf jaar tweehonderdduizend jobs bijkomen in ons land. De werkloosheidsgraad zou daarmee dalen tot het laagste niveau sinds 1991. Vooral in de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening zijn er jobkansen.

Met gemiddeld 34.000 nieuwe banen per jaar is de totale verwachte jobcreatie meer dan dubbel zo groot als de voorbije vijf jaar. Naast de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening komt er ook in de bouw en de horeca ruimte voor extra jobs;

In de verwerkende nijverheid en overheidsbanen wordt wel rekening met een daling. “In de overheidsadministraties daalt de werkgelegenheid verder”, duidt het Planbureau”, terwijl de toename in het onderwijs vertraagt.”