Aantal vrouwelijke proffen stijgt

Een kwart van de proffen aan de Vlaamse universiteiten is een vrouw. Dat is meer dan vier jaar geleden, toen dat slechts een vijfde was. Het Gentse studentenblad Schamper heeft dat berekend op basis van de meest recente personeelsstatistieken van de Vlaamse Universitaire Raad (VLIR).

De Vrije Universiteit Brussel is met dertig procent vrouwelijke proffen de primus van de klas. Daarna volgen de KU Leuven (26 procent), de Universiteit Antwerpen (25 procent), de Universiteit Hasselt (24 procent) en de Universiteit Gent (23 procent).

Ondanks de stijging, blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in het proffenkorps. Volgens de rector van de Gentse universiteit, die zelf een vrouw is, komt dat doordat er vroeger meer mannen afstudeerden als doctor. Nu doctoreren ongeveer evenveel vrouwen als mannen, maar ook rollenpatronen blijven meespelen.