Minder boetes voor echte hardrijders

De politie heeft in zeven jaar tijd liefst 65 procent meer snelheidsboetes uitgedeeld. Maar waar het aandeel van de kleine overtreders is toegenomen, neemt dat van de echte hardrijders lichtjes af. Dat staat vandaag in Het Laatste Nieuws, op basis van een analyse van bijna 33 miljoen bekeuringen.

De toename van het aantal snelheidscontroles heeft vooral meer boetes voor kleine overtreders opgeleverd, die maximaal 10 kilometer per uur te snel rijden. Het aantal boetes voor zware hardrijders, neemt dan weer lichtjes af. Of je zo de veiligheid op de weg ingrijpend verhoogt, is maar de vraag, aldus de krant.

Ook vallen al jaren vier op tien verkeersdoden in het weekend. Maar van gerichte controles lijkt amper sprake: veel extra agenten zijn er niet op de baan tussen vrijdag- en zondagnacht. Zware hardrijders, die de vaste camera's doorgaans goed weten staan, gaan zo te vaak vrijuit.

"Om de pakkans voor hen te vergroten, moet er meer ingezet worden op trajectcontrole, ook op de gewestwegen", pleit verkeersexpert Johan De Mol van de Gentse universiteit in de krant. Hij vindt dat er ook meer alcoholcontroles nodig zijn.