Dit jaar drie keer meer slapend geld in België

Eind vorige maand stond er exact 343.215.925,80 euro aan slapend geld op de rekening van de Deposito- en Consignatiekas (DCK). Dat is het drievoudige van een jaar geleden, toen het om 115,5 miljoen ging. Wie een slapende rekening heeft, loopt kans om zijn geld te verliezen aan de schatkist.

Slapende rekeningen zijn rekeningen waar al vijf jaar geen verrichtingen meer op gebeuren. In 2008 besloot de regering dat de banken tegen 2014 alle slapende rekeningen moesten overmaken aan de DCK.

Procedure

Bij tegoeden van minder dan 20 euro houdt de DCK geen naam bij van de rekeninghouders. Eenmaal dat geld op de rekening van de DCK staat, is het verloren voor de spaarder. Sinds begin dit jaar is zo al zeker 4,4 miljoen euro naar de schatkist gevloeid.

Bij tegoeden van meer dan 20 euro, eventueel op verschillende rekeningen bij dezelfde bank, is de bank wettelijk verplicht eerst op zoek te gaan naar de eigenaar. Dat gebeurt via een gewone brief en via een aangetekende brief. Eenmaal het geld op de DCK-rekening staat, heeft de spaarder nog 30 jaar de tijd om dat geld te recupereren. Daarna verdwijnt het in de schatkist.

Terugvordering

Vorig jaar is er slechts een fractie van dat bedrag teruggevorderd: in totaal 6,2 miljoen euro in 7.211 zaken. De jongste jaren is wel een stijging merkbaar. Terwijl er in 2011 amper 21 zaken waren voor 14.238 euro, ging het in 2014 al om 2.158 zaken voor 2,6 miljoen. Bij een teruggave krijgt de spaarder 0,3 procent interest, met inhouding van 25 procent roerende voorheffing.

Wie wil weten of hij zelf slapende tegoeden heeft, kan daarvoor terecht op de website: www.slapenderekeningen.be.