Willen ook andere steden auto’s weren?

De Vlaamse regering nodigt ook andere steden uit om een lage-emissiezone te organiseren, en oude auto's te weren, zoals Antwerpen zal doen. Ze heeft er verschillende regels voor uitgewerkt. Zo zullen er vanaf volgend jaar speciale verkeersborden komen. Er moet ook voor gezorgd worden dat er voldoende alternatieven zijn, zoals de bus of de tram. De stad Gent zou bijvoorbeeld al interesse hebben.