“Coaches sportclubs beter screenen”

Specialisten zeggen dat sportclubs iedereen die met kinderen of jongeren omgaat, beter moeten screenen. Dat kunnen ze doen door bijvoorbeeld naar hun achtergrond te vragen, of eventueel naar een attest van goed gedrag en zeden. Uit een groot onderzoek blijkt dat 14 procent van de leden van sportclubs in Vlaanderen ooit te maken heeft gehad met ongepast seksueel gedrag.