Minder jongeren gebruiken drugs

Meer dan 86 procent van de scholieren uit Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant heeft nog nooit cannabis gebruikt. Dat blijkt uit een bevraging waaraan 19.000 jongeren deelnamen. Dat is 14 procent minder dan tien jaar geleden.

Het Provinciaal Interbestuurlijk Samenwerkingsverband voor Aanpak van Drugsmisbruik (PISAD) zegt dat de cijfers aantonen dat campagnes en alcohol- en drugbeleid de afgelopen jaren hun vruchten hebben afgeworpen. Vooral de reactie van leeftijdsgenoten speelt een rol bij preventie. Jongeren durven meer commentaar te geven op druggebruik van vrienden. Dat is volgens PISAD een rem om nog drugs te gebruiken. 

Als jongeren dan toch cannabis gebruiken, beginnen ze ermee rond hun 15 jaar. Tien jaar geleden gaf 72 procent van de jongeren aan nooit cannabis te gebruiken en lag de beginleeftijd nog op 14 jaar. Wat andere illegale drugs betreft, geeft 97 procent aan die niet te gebruiken.

Ook minder alcohol en sigaretten

Iets meer dan de helft, 51 procent, van de scholieren onder de 16 jaar heeft nog nooit alcohol gedronken. Vanaf hun zestiende is dat nog maar 13 procent. Dat lijkt veel, maar is een grote verbetering. Tien jaar geleden gaf slechts 46 procent van de twaalfjarigen aan nog nooit gedronken te hebben.

Volgens PISAD daalt ook het percentage rokende jongeren, maar valt het wel op dat 13 en 14-jarigen heel makkelijk aan tabak kunnen geraken. Er zal dus nog meer preventie komen in het zesde leerjaar en de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Er moet ook meer bewustzijn komen bij horeca en detailhandel. Daarnaast blijven drugs- en alcholpreventie een prioriteit.