14 leerlingen per dag van school gestuurd

Het aantal jongeren met gedragsproblemen is in een schooljaar tijd met 32 procent gestegen. Op twee jaar tijd loopt dat cijfer zelfs op tot zeventig procent. Dat blijkt uit het gezamenlijke jaarrapport van de Vlaamse Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). De cijfers slaan op leerlingen uit het kleuter-, lager en middelbaar onderwijs.

Er staan nog verontrustende cijfers in het rapport. Zo is het aantal leerlingen met leerproblemen met zestien procent gestegen en ook de tijdelijke schorsingen en definitieve uitsluitingen nemen toe.

Veertien leerlingen
Gemiddeld worden er per schooldag veertien leerlingen van school gestuurd. Vooral in Brussel is de situatie problematisch: één op de tweehonderd scholieren, vooral jongens, wordt er uitgesloten.

“Verontrustend,” zegt Stefan Grielens, directeur van Vrij CLB Netwerk aan De Standaard. “Vooral omdat we zien dat de doorstroom naar gespecialiseerde hulp dichtslibt. De vragen worden almaar complexer, het aantal contacten met het CLB neemt toe. De wachttijd voor jongeren is acht maanden. Die situatie is niet vol te houden.”

Maatschappelijk debat
Volgens Grielens moet de jeugdhulpverlening zelf in actie schieten. “De sector kan zich niet langer verstoppen achter wachtlijsten. Wanneer een leerling op de wachtlijst komt moet er al naar een tijdelijke oplossing gezocht worden.”

Waar de CLB’s om smeken, is een grondig maatschappelijk debat. “De gedragsproblemen leiden al snel tot discussies over het M-decreet (voor inclusiever onderwijs), terwijl dat niet het juiste antwoord is.”