Dossier Terreurdreiging

Klacht tegen militairen op straat

Verschillende mensenrechtenorganisaties, zoals Vrede vzw, trekken ten strijde tegen de aanhoudende aanwezigheid van militairen op straat. Ze dienen een klacht in bij de gouverneurs van Antwerpen, Brussel en Luik. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is alles wettelijk “volledig afgedekt”.

De mensenrechtenorganisaties noemen de inzet van de militairen “onrustwekkend”. Het creëert een permanent angstklimaat, klink het, en het verhoogt het valse gevoel van onveiligheid. Ze vrezen bovendien dat ze de militairen nu ook kunnen worden ingezet bij politieke of sociale spanningen, waarbij sociale bewegingen worden geviseerd.

De inzet van de militairen is volgens de organisaties ook gewoon onwettig. Een militaire inzet zou niet toegelaten zijn bij dreigingsniveau twee, maar dat doet volgens minister Jambon niet ter zake. “De regering heeft hier altijd het recht toe, zeker in speciale omstandigheden.”