Thiéry weer benoemd als burgemeester

De gemeenteraad van faciliteitengemeente Linkebeek heeft gisterenavond beslist om Damien Thiéry (MR) opnieuw voor te dragen als burgemeester. De raad reageerde hiermee op een brief van Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte. Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State dat eind vorig jaar de burgemeestersbenoeming van Thiéry verwierp, had De Witte de raad gevraagd om een andere kandidaat voor te dragen.

"We hebben over deze voordracht een geheime stemming georganiseerd waarin vooraf iedereen zich kon kandidaat stellen. Alle dertien leden van mijn fractie, Lijst van de Burgemeester, hebben voor mij gestemd. Enkel de twee oppositieleden van Prolink deden dat niet. Het is dus duidelijk dat niemand van mijn fractie mijn plaats wil innemen. Dat zou ook zeer moeilijk zijn gezien de grote meerderheid van de bevolking bij de jongste verkiezingen voor mij gestemd heeft. We zullen deze beslissing aan de gouverneur overmaken en afwachten wat hij zal ondernemen", aldus Thiéry.

Rik Otten van de Vlaamse oppositiepartij Prolink wees Thiéry er echter op dat zijn electoraal succes hem nog niet het recht geeft om de wet te overtreden. Hij zei voorts "dat de houding van Thiéry niet getuigt van veel moed, maar van koppigheid en opportunisme, vermits hij goed weet dat dit hem stemmen opbrengt". Voor de stemming droeg Prolink overigens de kandidatuur voor van schepen Yves Ghequiere. "Het is een man die zeer hard werkt en zich loyaal opstelt naar de Vlamingen", aldus Otten. Ghequiere kreeg enkel de stemmen van de twee raadsleden van Prolink.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 heeft de Vlaamse regering al twee keer de voordracht van Thiéry als burgemeester van Linkebeek geweigerd wegens overtredingen van de taalwetgeving. Deze ging telkens tevergeefs in beroep bij de Raad van State. Volgens de regelgeving is de gemeenteraad bij een dergelijk arrest van de Raad van State verplicht om een andere burgemeesterskandidaat voor te dragen tenzij de betrokkene nieuwe feiten kan aanbrengen, hetgeen Thiéry na het eerste arrest had gedaan.

Begin februari had de gemeenteraad Thiéry, die overigens voor de MR in de Kamer zetelt, al opnieuw aangesteld als waarnemend burgemeester. Thiéry zei toen dat de Franstalige meerderheid op dat ogenblik nog niet in staat was om een andere kandidaat voor te dragen.