Project van 3,7 miljard in haven A'pen

In de Antwerpse haven komt aan het Delwaidedok op de Rechterscheldeoever mogelijk een 'waste-to-chemicalsfabriek' van de Saoedische vennootschap Energy Recovery Systems, een investering van naar schatting 3,7 miljard euro, die 900 jobs kan opleveren. De raad van bestuur van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen sprak - op basis van een marktbevraging - vandaag zijn voorkeur uit om met dit bedrijf onderhandelingen op te starten om de zuidelijke kant van het Delwaidedok op te vullen. Het nieuws werd vanavond bekendgemaakt door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Door de geplande verhuis van rederij en terminaloperator MSC naar het Deurganckdok de Linkerscheldeoever diende een opvolger gezocht te worden voor de Delwaideterminal. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen startte eind vorig jaar een marktbevraging om te zien hoe het Delwaidedok het best opnieuw kon worden ingevuld.

"De raad van bestuur heeft kennis genomen van de resultaten van de bevraging voor de zuidelijke en noordoostelijke zone van het Delwaidedok die eind vorig jaar was gelanceerd. Op basis van de ingediende kandidaturen besliste de raad van bestuur dat het project van Energy Recovery Systems (ERS) inhoudelijk het meest geschikte project is voor de invulling van het Delwaidedok", klinkt het in een persbericht. "De directie van het Havenbedrijf krijgt nu de opdracht om verdere onderhandelingen met de firma aan te gaan met het oog op het afsluiten van een concessieovereenkomst."

Als het project - 150 hectare groot en naar schatting goed voor 3,7 miljard euro - wordt gerealiseerd, zal Antwerpen volgens het stadsbestuur meteen de grootste 'waste-to-chemicalssite' ter wereld hebben. Op de site zal afval worden omgezet in ammoniak en ureum via vergassingstechnologie.

"Een investering van deze omvang in een volledig nieuwe productiesite binnen de petrochemische cluster zou de positie van de haven versterken. Door in te zetten op het verduurzamen van de economische activiteit in de haven kunnen we Antwerpen nog beter op de kaart zetten als belangrijke en toekomstgerichte speler in de chemiesector", stelt De Wever. Van de 900 verwachte jobs zijn er naar verluidt 750 bestemd zijn voor technische basisprofielen. 140 jobs zouden geen diplomavereiste kennen. "Dit is het soort van projecten dat Antwerpen nodig heeft om in te zetten op jobcreatie. Ik kan dat alleen toejuichen", aldus de burgemeester nog.

Morgen geeft ERS een toelichting over de investeringsplannen, in aanwezigheid van havenschepen Marc Van Peel (CD&V) en gedelegeerd bestuurder Eddy Bruyninckx.

Foto: Archiefbeeld.