Mogelijk familiedrama in Ham

In de Limburgse gemeente Ham zijn vanmorgen de levenloze lichamen van twee bejaarde mensen aangetroffen. In een waterput in de Pastoriestraat werd eerst het lichaam van een 83-jarige man gevonden. In zijn woning lag het lichaam van zijn 83-jarige echtgenote. Mogelijk gaat het om een familiedrama.

De dochter van het bejaarde koppel kreeg argwaan toen ze op tafel een briefje vond. Ze reed enkele honderden meters verder naar een stukje grond waar haar vader kippen hield. Daar trof ze zijn levenloze lichaam aan in een waterput. Kort nadien werd ook het lichaam van zijn vrouw gevonden in het ouderlijke huis.

De politie en het parket Limburg onderzoeken de zaak, maar alles wijst erop dat het om een familiedrama gaat. Volgens de dochter van het koppel had haar vader het moeilijk met het feit dat zijn vrouw Alzheimer had. Haar gezondheidstoestand was de laatste maanden bovendien erg verslechterd.