Ontslag Léonard: wat gebeurt er nu?

Monseigneur Andre-Jozef Léonard biedt woensdag, de dag waarop hij 75 jaar wordt, zoals voorgeschreven door het kerkelijk recht, zijn ontslag als aartsbisschop van Mechelen-Brussel en als voorzitter van de Belgische bisschoppenconferentie, aan bij de paus. Hij doet dit in een brief aan Monsigneur Giacinto Berloco, de ambassadeur van de Heilige Stoel in ons land.

De komende weken en maanden zijn er drie scenario's mogelijk, zegt de persdienst van de bisschoppenconferentie. Paus Franciscus kan het ontslag van Léonard onmiddellijk aanvaarden en het college van consultatoren verzoeken een administrator voor het aartsbisdom aan te stellen in afwachting van de benoeming van een nieuwe aartsbisschop. De paus kan Léonard ook vragen in functie te blijven tot de nieuwe aartsbisschop er is. De derde mogelijkheid is de verlenging van zijn mandaat als aartsbisschop voor een bepaalde periode.

De apostolische nuntius speelt een cruciale rol in de opvolging van Léonard als aartsbisschop. Hij moet een lijstje van drie kandidaten aan Rome overmaken. Deze lijst is een compilatie van de suggesties van de aartsbisschop en alle andere Belgische bisschoppen. In zijn advies spreekt de nuntius, die een brede raadpleging kan houden, ook zijn persoonlijke voorkeur uit. De paus is niet verplicht de adviezen te volgen.