Eerste Uber-chauffeur veroordeeld

De Brusselse politierechter heeft een Uber-chauffeur vanochtend schuldig bevonden aan inbreuken op het taxireglement. Het was de eerste keer dat een chauffeur die via Uber werkt voor de rechter moest verschijnen. De veroordeelde chauffeur kreeg opschorting van straf, maar zijn auto is wel verbeurd verklaard.

Vorig jaar had de rechtbank al beslist dat het bedrijf geen ritten meer mocht aanbieden in Brussel, nadat de taxisector zijn ongenoegen had geuit over de werkwijze van Uber. Het bedrijf laat particulieren via een app autoritten aanbieden. De taxisector ziet dat als oneerlijke concurrentie.

De advocaat van de beklaagde had gepleit dat Uber geen openbare dienst is, maar louter een overeenkomst tussen de chauffeur en de gebruiker. Maar de rechter heeft die redenering dus niet gevolgd en heeft de chauffeur schuldig bevonden aan inbreuken op het taxireglement. Volgens de rechter is er bij Uber immers geen sprake van autodelen, maar is het wel degelijk betaald personenvervoer. "Om van autodelen te spreken, moet er sprake zijn van eenzelfde traject dat samen wordt afgelegd en mag er geen sprake zijn van betaling", klonk het in het vonnis.

De advocaat van de chauffeur toonde zich teleurgesteld in het vonnis en overweegt in beroep te gaan. "De rechtbank heeft geoordeeld dat Uber openstaat voor het brede publiek, wat wij volledig betwisten", zei de advocaat. "Enkel wie zich op voorhand ingeschreven heeft, aan alle voorwaarden voldoet en akkoord gaat met alle gebruiksvoorwaarden, kan een beroep doen op Uber. Bovendien kan een Uber-chauffeur altijd een klant weigeren. Het vonnis van de rechtbank is weliswaar zeer gestructureerd en uitgebreid gemotiveerd. We gaan nu bekijken of we in beroep gaan."