Gemeente schendt soms onze privacy

De Privacycommissie heeft afgelopen jaar een honderdtal klachten ontvangen over ambtenaren en agenten die zomaar in de persoonsgegevens van burgers gaan kijken. Iedereen kan nagaan wie het voorbije half jaar toegang heeft gekregen tot zijn persoonlijke gegevens in het rijksregister. De ambtenaren moeten dat verantwoorden, maar het gebeurt dus vaak dat ze daar geen grondige reden voor hebben.