Staatsveiligheid ronselt fiscus

De Staatsveiligheid zet belastingambtenaren stiekem aan tot controles bij mensen en bedrijven. Dat zegt de directeur van de BBI, Karel Anthonissen, in De Tijd en L'Echo. Controles doen op vraag van Staatsveiligheid is niet legaal. 

"Als belastingambtenaar mag ik alleen controles uitvoeren met één doel: belastingen vaststellen en innen. Ik mag dat niet stiekem doen op vraag van de Staatsveiligheid. Bij mij heeft het niet gepakt, maar ik ben zeker dat andere belastingambtenaren wel instemmen", vertelt Antonissen. De BBI-directeur verklaart dat hij al in 2007 benaderd werd, kort na zijn aanstelling als gewestelijk BBI-directeur in Gent, bevoegd voor zowel Oost- als West-Vlaanderen.

"Ik kreeg de vraag om bepaalde dingen op te zoeken voor de inlichtingendienst. Het ging om informatie die in geen enkel belastingdossier stond. Het waren ook gegevens die ze niet konden terugvinden in de databanken waar ze officieel toegang toe hebben. Ze vroegen me om bij belastingplichtigen controles uit te voeren", zegt Anthonissen.

De Kamercommissie die toeziet op de inlichtingendiensten vraagt volgende woensdag uitleg aan het controleorgaan Comité I.