Aantal huurpremies in 2014 verdubbeld

Eind 2014 hadden 6.752 personen recht op een huurpremie. Dat zijn er bijna dubbel zoveel als eind 2013 (3.689). Dat zegt Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA). Tegelijk is het bedrag aan uitgekeerde premies gestegen tot 8,8 miljoen euro. Dat is 2,8 miljoen euro meer dan in 2013.

De toename heeft volgens minister Homans onder meer te maken met het feit dat men minder lang op de wachtlijst moet staan om in aanmerking te komen voor een premie. Sinds 1 mei 2014 is die wachttijd verlaagd van vijf naar vier jaar. Op die manier hebben meer mensen recht op de premie.

De Vlaamse huurpremie werd drie jaar geleden ingevoerd. Gezinnen met een laag inkomen die al lang op de wachtlijst staan voor een sociale woning en in een private huurwoning wonen, komen sindsdien in aanmerking voor een maandelijkse huurpremie (van 120 euro per maand + 20 euro per kind). De premie moet gezinnen helpen een woning te vinden op de commerciële markt in afwachting van een sociale woning.