Liberalen willen leerplicht vanaf 5

Open Vld en MR dienen een wetsvoorstel in om de leerplicht in te voeren vanaf vijf jaar. De Vlaamse en Franstalige liberalen willen daarmee voorkomen dat kinderen de lagere school met een leerachterstand aanvatten, die hen tijdens de rest van hun schoolloopbaan achtervolgt. "Een vroege onderwijsparticipatie is cruciaal voor ieders kans in het latere leven", luidt het.

De leerplicht geldt momenteel vanaf zes jaar, ofwel het eerste jaar van het lager onderwijs. De liberale partijen willen die verplichting nu vervroegen naar het derde jaar van de kleuterschool. Ze halen cijfers aan van het Hoger Instituut van de Arbeid (HIVA), waaruit blijkt dat gemiddeld 16 procent van de 2,5- tot 3-jarigen niet naar de kleuterschool gaat. Bij kinderen van allochtone afkomst bedraagt dat percentage zelfs 36 procent. Ook kinderen van eenoudergezinnen en kinderen van laaggeschoolde ouders gaan minder vaak naar de eerste kleuterklas.

"Doordat kansarme kinderen pas op latere leeftijd naar school gaan, starten ze meteen met een handicap", zeggen fractieleiders Patrick Dewael en Denis Ducarme. "Studies wijzen er op dat deze kinderen dan ook veel vaker met een leerachterstand kampen. Dat achtervolgt hen de rest van hun schoolcarrière en veroorzaakt een toenemende uitstroom van schoolverlaters zonder secundair diploma."

De liberalen geloven dat een vervroeging van de leerplicht een van de maatregelen is die aan de problematiek kunnen verhelpen. "Hoe vroeger kwetsbare kinderen kunnen kennismaken met het schoolse gebeuren, hoe beter hun toekomstkansen zijn. Degelijk onderwijs zorgt niet alleen voor betere, maar ook gelijke kansen. Door de leerplicht te vervroegen, kunnen leerkrachten leerachterstand op jongere leeftijd opsporen en aanpakken. We verhogen de kansen op een diploma op latere leeftijd", aldus de initiatiefnemers.

Eerder deze week dienden PS en cdH in het parlement van de Franse gemeenschap (de Federatie Wallonië-Brussel) eveneens een resolutie in om de leeftijd voor de leerplicht te verlagen. Hoewel het onderwijs een gemeenschapsbevoegdheid is, ligt de bevoegdheid voor het vaststellen van de leeftijd van de leerplicht op het federale niveau.