Crevits: "EHBO voor alle studenten"

Elke Vlaamse jongere moet twee uur reanimatietechnieken gekregen hebben wanneer hij de middelbare school verlaat. Dat is de kern van een actieplan dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) zo snel mogelijk in de praktijk wil brengen. 

EHBO op school maakt nu al deel uit van de eindtermen, maar wordt in de helft van de Vlaamse scholen niet toegepast door een overvol leerprogramma en een gebrek aan trainers en expertise. Nochtans is het belang ervan ontzettend groot. Wanneer iemand getroffen wordt door een hartfalen, is het snelle optreden van omstaanders cruciaal voor zijn overlevingskansen.

Crevits wil nu een samenwerkingsverband tot stand brengen tussen de onderwijskoepels, het Rode en Vlaams Kruis, gemeenten en brandweerkorpsen. Bedoeling is dat alle vijfdejaars een intensieve cursus krijgen, gevolgd door een opfrismoment in het zesde jaar. De cursussen zullen gegeven worden door het Rode Kruis of door daartoe opgeleide leerkrachten.