De Block lanceert ziekenhuisplan

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft een plan klaar voor een vernieuwde financiering van de ziekenhuizen. De hervorming moet de kwaliteit van de zorg verbeteren en de betaalbaarheid ervan garanderen. Het plan zal stapsgewijs over verschillende legislaturen worden doorgevoerd.

Minister De Block wil netwerken van ziekenhuizen waarbinnen de verschillende ziekenhuizen afspreken wie welke zorg aanbiedt. Daardoor kan dure apparatuur bijvoorbeeld per netwerk aangekocht worden, en niet langer per ziekenhuis.

De hervorming is nodig door de gewijzigde noden van de patiënt. De vergrijzing zorgt immers voor steeds meer oudere en chronische zieken. Daarnaast hebben ook steeds meer ziekenhuizen het financieel moeilijk. Nu al eindigen twee op de vijf ziekenhuizen het jaar in het rood. "Dit is een hervorming, geen besparingsverhaal", benadrukt De Block.

In de financiering zal er een onderscheid gemaakt worden volgens het soort zorg. Voorspelbare ingrepen, zoals een blindedarmoperatie, krijgen een vooraf bepaalde prijs per patiënt. Voor ingrepen met mogelijke complicaties wordt er een budget verdeeld in functie van het aantal patiënten en hun zorgzwaarte. Gecompliceerde ingrepen worden vergoed volgens de reëel verleende (en verantwoorde) zorg. Zorgkwaliteit en samenwerking worden beloond.

Artsen spelen een cruciale rol in het nieuwe systeem. Zij bepalen nog steeds hun honorarium, maar dat wordt wel transparanter, met een deel voor de medische handeling en een deel voor de infrastructuur- en apparatuurskosten. Artsen krijgen ook een zeg in de aanwending van de middelen en het medisch beheer van de ziekenhuizen.