Mogelijk 2 bejaarden vergiftigd in rusthuis

Het onderzoek naar een insulinevergiftiging in een West-Vlaams verzorgingstehuis, nu bijna twee jaar geleden, is heropgestart. Begin dit jaar kreeg een tweede bejaarde een dosis insuline terwijl die helemaal geen diabetes heeft. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De Brugse federale politie voert sinds juni 2013 een moordonderzoek naar een persoon die in hetzelfde verzorgingstehuis een 88-jarige man insuline toediende. Ook hier was er geen diabetes in het spel. De man raakte in een coma en stierf enkele maanden later.

Begin dit jaar was er opnieuw zo’n geval. Een 88-jarige bewoonster van het tehuis werd op 26 januari plots ziek. Uiteindelijk is de vrouw hersteld, maar de plotse ziekte deed een alarmbel rinkelen. De familie werd ingelicht dat er mogelijk meer aan de hand was.

Nadat het onderzoek rond het eerste overlijden niet veel opbracht, besloot het Brugse gerecht in juni 2014 het dossier te sluiten. Daartegen werd beroep aangetekend door de familie, met succes. Het onderzoek bleef dus open, maar veel vooruitgang kwam er niet. Tot nu dus, want een tweede mogelijke slachtoffer heeft de speurders ertoe gebracht om alle overlijdens van de laatste twee jaar opnieuw te bekijken. Volgens het rusthuis zelf is er geen kwaad opzet van een personeelslid in het spel.