De Block: "Huisbezoek niet duurder maken"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block, die zelf huisarts is, vindt het niet realistisch om een huisbezoek duurder te maken. “En er is evenmin budget voor.” Dat zei ze deze namiddag in de Kamer. 

De Block geeft toe dat huisartsen sommige huisbezoeken tijdverslindend vinden en dat er in de praktijk soms betere zorg toegediend kan worden. “Daar ben ik gevoelig voor, ik heb daar 25 jaar ervaring in.”

“Anderzijds vrees ik dat een verhoging van de erelonen voor huisbezoeken een rem kunnen zijn voor mensen die daar wel degelijk nood aan hebben en zich echt niet kunnen verplaatsen. Ik zal dus op dit moment geen enkel initiatief nemen om dat honorarium te verhogen.”