"Onschuldige vrouw mogelijk vergoed"

Wie langer dan acht dagen in voorhechtenis zit en onschuldig blijkt te zijn, heeft recht op een schadevergoeding. Dus ook de 69-jarige kankerpatiënte, die onschuldig opgesloten zat, heeft daar recht op als ze dat opeist. Dat zeggen ze bij Justitie. Vorig jaar zijn er zo al 33 dossiers goedgekeurd, veertig zijn nog in behandeling. De schadevergoeding die aan die dossiers verbonden is, bedraagt om en bij de 178.000 euro.