Te veel leerkrachten voor te weinig jobs

Elke maand zoeken gemiddeld 7.326 leerkrachten naar een job, terwijl er gemiddeld maar 417 vacatures zijn. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB, waarover de kranten van Mediahuis schrijven. Er blijkt dus een overschot aan leerkrachten te zijn, terwijl de Vlaamse Onderwijsraad van een groot tekort spreekt.

Volgens de Vlaamse Onderwijsraad zou er tussen 2012 en 2022 een tekort van zeventienduizend leerkrachten ontstaan. Bij de VDAB luidt dat er inderdaad geen algemeen tekort is, maar wel in bepaalde regio’s of vakken.

Er is bijvoorbeeld een overschot aan leerkrachten geschiedenis, Nederlands en plastische opvoeding. Voor Frans, wiskunde en technische vakken is het moeilijker om kandidaten te vinden. “Bovendien hangt het af van regio tot regio. In Brussel en Antwerpen kampen ze wel met een tekort”, klinkt het.