Fiscus richt vizier op bedrijfsleiders

Bedrijfsleiders worden dit jaar extra in de gaten gehouden door de fiscus. Ze behoren samen met negen andere groepen belastingplichtigen tot het prioriteitenlijstje van Financiën in 2015, schrijft De Tijd.

Elk jaar kondigt de fiscus op zijn website aan naar welke groepen extra aandacht gaat. De bedoeling is mensen en bedrijven op die manier aan te moedigen om correct te werken. Dit jaar richt de fiscus zijn vizier op bedrijfsleiders die hun beroepskosten bewijzen, omdat vermoed wordt dat daar geregeld misbruiken zijn.

Voorts gaat extra aandacht naar belastingplichtigen van wie vermoed wordt dat hun aangegeven inkomsten lager zijn dan hun werkelijke inkomsten. "Wie uitgaven doet die niet in overeenstemming zijn met zijn inkomen, moet kunnen bewijzen waar dat geld vandaan komt. Wie dat niet kan, zal extra worden belast", zegt woordvoerder Francis Adyns. Ook managementvennootschappen komen in het vizier. Daarnaast gaat er extra aandacht naar bedrijven met een lagere dan normale winstmarge.