Deurwaarders willen meer hulp van politie

Gerechtsdeurwaarders klagen dat het soms moeilijk is politiebegeleiding te krijgen. Dat is wettelijk verplicht als de deurwaarders er om vragen, maar toch gebeurt het niet altijd. De politie vraagt om meer overleg. Dat meldt Het Nieuwsblad op zondag.

De lokale politie is bij wet verplicht bijstand te verlenen als deurwaarders daar specifiek om vragen. “Dat gebeurt niet bij elk plaatsbezoek. Enkel bij speciale omstandigheden in risicowijken”, zegt Marc Brackeva, voorzitter van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Volgens Marc Hellinckx van de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP) is het terreuralarm zeker één van de oorzaken. “De politie is niet van slechte wil. We vragen enkel wat begrip voor de situatie: als een deurwaarder de dag zelf vraagt hem te begeleiden, kunnen we daar niet altijd meer op ingaan. Een deurwaarder kent zijn agenda vaak op voorhand. Er zijn dan ook duidelijke afspraken en goede communicatie nodig.”