291 miljoen te veel stempelgeld betaald

De RVA moet nog 291 miljoen euro aan onterecht uitbetaalde werkloosheidsuitkeringen terugvorderen. Dat zegt N-VA-Kamerlid Zuhal Demir in Het Laatste Nieuws en De Morgen, op basis van het jaarverslag van de RVA. Zij wijst de vakbonden met de vinger. Het bedrag aan onterecht uitbetaald stempelgeld neemt elk jaar toe, met bijna 100 miljoen euro per jaar sinds 2011. Het gaat bijvoorbeeld om een werkloosheidsuitkering die werd uitgekeerd aan iemand die al een ziekte-uitkering geniet.

De toename heeft volgens de RVA onder andere te maken met de stijging van het aantal controles. De organisatie erkent dat het ook maar moeizaam lukt om het geld terug te vorderen. Ook al omdat de bedragen soms torenhoog oplopen. "Hoe hoger het bedrag, hoe moeilijker om het terug te krijgen. Bovendien zijn sommige debiteuren weerspannig", luidt het.

Demir wijst evenwel ook op de rol van de vakbonden. "Het is op het moment dat zij uitbetalen dat er goed gecontroleerd moet worden of iemand daar wel recht op heeft", vindt ze. "Als de RVA lang na datum kan  nagaan of de uitkeringstrekkers al dan niet recht hadden op een tussenkomst - zoals nu gebeurt - dan kan dat ook vroeger." Ze dringt er ook op aan dat vakbonden financieel verantwoordelijk worden voor de put die ze door zulke foutieve uitbetalingen veroorzaken.