Bijna 200.000 Belgen hebben tweede job

Welgeteld 194.134 Belgen hadden in 2014 een tweede job. Tien jaar geleden, in 2004, waren er dat 156.528. Dat blijkt uit de gegevens die Belga aan de Algemene Dienst Directie Statistiek van de federale overheidsdienst Economie vroeg.

194.134 Belgen hadden in 2014 een bijbaan op een totale beroepsbevolking van 4.543.548. In 2004 ging het nog om 156.528 bijklussers tegenover een totale beroepsbevolking van 4.139.173 Belgen. Over een periode van tien jaar laten de absolute cijfers een toename zien, enige uitzondering vormen de jaren 2012 en 2013, toen er een daling was.

Wat het profiel betreft, gaat het bij mensen met een tweede baan eerder om mannen, eerder ongehuwden en gescheiden personen en vooral om mensen tussen de 25 en 50 jaar met een hogere opleiding. Bijna 62 procent van de bijklussers heeft voor die bijbaan het zelfstandigenstatuut, slechts 38 procent is loontrekkend. Vooral wie in de gezondheidszorg, sociale dienstverlening, onderwijs of groot-en detailhandel tewerkgesteld is, heeft vaak een tweede job.