“Plan zaait onnodige paniek”

De burgemeesters van de Westkust zijn alvast tegen het overstromingsplan. Achter die gemeenten liggen duizenden hectaren poldergebied. En dat willen ze in stand houden. De kustburgemeesters vinden het nieuwe plan paniekzaaierij, want ze zijn nu net allen stranden aan het ophogen om de gemeenten te beschermen tegen de duizendjarige storm. Ze willen die werken eerst uitvoeren.