Verdwijnt de helft van de Belgische kust?

De Noordzee dreigt door de klimaatverandering tegen 2100 meer dan een meter te stijgen. Om het kustlandschap te beschermen, moeten drastische keuzes worden gemaakt. Alle gemeenten ten westen van Oostende gedeeltelijk laten overstromen is volgens De Standaard en Het Nieuwsblad een van de opties die op tafel ligt.

De mogelijkheid om De Panne, Koksijde, Veurne, Nieuwpoort en Middelkerke onder water te laten staan is één van de vier scenario's in de studie ‘Metropolitaan Kustlandschap 2100’. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet om de stadskernen maar om de achterliggende polders waar nu nauwelijks gebouwen staan. Op die manier wordt er een soort schiereiland gecreëerd. 

Het onderzoek is een samenwerking van het team van de Vlaamse Bouwmeester met de departementen Ruimte en Openbare Werken en de afdeling Maritieme Dienstverlening van de Vlaamse overheid. De bedoeling is om op lange termijn na te gaan wat er met de Belgische kust moet gebeuren om ze te beschermen tegen de zeespiegelstijging.