Klacht Vlaams Belang tegen Abou Jahjah

Vlaams Belang-voorzitter Tom van Grieken doet bij het parket aangifte tegen Dyab Abou Jahjah wegens "aanzetten tot moord en terrorisme". Aanleiding is een bericht van de Movement X-voorzitter op de sociale netwerksite Facebook. Daarin schrijft Abou Jahjah in een discussie over joden in Palestina: "La valise ou le cerceuil" (de koffer of de doodskist). Vlaams Belang ziet daarin het "aanzetten tot moord en terrorisme".

Discussie

Het omstreden Facebook-bericht is onderdeel van een bitsige discussie over de Israëlisch-Palestijnse kwestie. In zijn bericht schrijft Jahjah onder meer: "If you are on Palestinian ground you are an invader and the resistance should deal with you" en "I have only one phrase to all the Zionist invaders in Palestine: la valise ou le cerceuil." Letterlijk vertaald: "Als je op Palestijnse grond bent, ben je een indringer en zou het verzet met je moeten afrekenen" en "Ik heb maar een zin voor alle Zionistische indringers in Palestina: de koffer of de doodskist."

Straf

Voor Vlaams Belang kunnen die uitspraken niet door de beugel. "Wij zijn een partij die de vrijheid van meningsuiting hoog in het vaandel draagt. Maar ook in de democratische samenleving waarin dhr. Jahjah leeft zijn er grenzen", zegt partijvoorzitter Tom Van Grieken. "Ongeacht welk standpunt men ook kan hebben met betrekking tot het Israëlisch-Palestijnse conflict, de oproepen tot moord van Jahjah zijn absoluut onaanvaardbaar en mogen niet onbestraft blijven. De uitspraken van Jahjah moeten daarom een passend gerechtelijk gevolg krijgen conform de strafwet en de antiracismewet."