FedEx: bijzondere ondernemingsraad

Op de bijzondere ondernemingsraad van FedEx, naar aanleiding van de geplande overname van TNT, kreeg het Belgische personeel woensdag nog geen duidelijkheid over zijn lot. De Belgische directie gaf toe dat de volgende twaalf à veertien maanden, de tijd die nodig is om de overname af te ronden, een onzekere periode zal zijn voor het personeel. "Zolang die overname niet definitief is, zegt men geen afspraken te kunnen maken over zaken die er deel van uitmaken", aldus vakbondsman Hans Elsen van LBC na afloop van de bijzondere ondernemingsraad.

Dinsdag kondigde FedEx aan dat het zijn concurrent TNT wil overnemen. Daarbij zou ook de Europese hoofdzetel verhuizen van Brussel naar Amsterdam/Hoofddorp. Op de Brusselse hoofdzetel werken ongeveer 350 à 400 mensen, meent LBC. De vakbond reageerde boos op het feit dat men het nieuws via de media moest vernemen. Woensdag kwam er dan toch een bijzondere ondernemingsraad, maar veel wijzer werden de bonden niet. Zolang de overname niet is afgerond, zouden er geen beslissingen kunnen worden genomen. De Belgische directie van Fedex wilde woensdag geen schriftelijke garanties geven over werkzekerheid, maar liet mondeling wel verstaan dat ze niet van plan is om in de overgangsperiode een herstructurering door te voeren, aldus Elsen.

De vakbonden hebben het "heel moeilijk" met het feit dat de periode van werkonzekerheid een jaar zal duren, aldus Elsen nog namens het gemeenschappelijk vakbondsfront. "Jobonzekerheid is immers één van de belangrijkste ziektemakers." Maar vooralsnog plannen ze geen acties. "Dat lijkt ons momenteel weinig zinvol. De directie heeft beloofd om ons in de toekomst correct te informeren. We wachten af."

Eén van de volgende dagen is er een ondernemingsraad gepland bij TNT in Nederland, waar de vakbonden geconsulteerd zullen worden. De Belgische bonden van FedEx zijn van plan om contact op te nemen met hun Nederlandse collega's. "Als daar bepaalde signalen worden gegeven, koppelen we terug naar de directie van FedEx", aldus Elsen.