Belastingbrief nog ingewikkelder

De belastingbrief invullen wordt dit jaar extra moeilijk. In totaal kunt u bij uw aangifte nu kiezen tussen 772 codes. Dat zijn er 43 meer dan vorig jaar. Dat melden de kranten De Tijd, De Standaard, Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en L'Echo woensdag.

Het gros van de nieuwe codes zit in vak IX, waar de belastingplichtige de uitgaven voor woonkredieten moet vermelden. Dat vak telt voortaan niet één, maar 2,5 bladzijden, een gevolg van de uiterst complexe fiscale gevolgen van de zesde staatshervorming. Voor woningen die de belastingplichtige zelf bewoont, zijn de gewesten bevoegd. Woningen die de belastingplichtige niet zelf bewoont, maar waarvan hij eigenaar is - zoals tweede verblijven aan de kust - blijven federaal.

Behalve een rist nieuwe codes en rubrieken die bij andere vakken worden ondergebracht, komt er ook een nieuw vak, vak XI. Daar moet voortaan aangifte gebeuren door Vlamingen die kmo’s hebben geruggensteund door een win-winlening toe te staan.