"Aan dit tempo is wegennet klaar in 2070"

Van de 211 missing links in het Belgische wegennet zijn er tussen 2002, toen het grootste deel gedetecteerd werd, en 2014 nog maar 37 ingevuld. "Met nog 162 uit te voeren ontbrekende schakels en in een tempo van drie per jaar geraken we er vermoedelijk tegen 2070", zo meldt mobiliteitsorganisatie Touring zaterdag op basis van onderzoek van de Road Federation Belgium.

Volgens Touring werden er 37 schakels volledig uitgevoerd, 32 gedeeltelijk en werden er 12 van de lijst gehaald wegens overbodig of niet haalbaar. "Er is dus nog heel wat werk aan de winkel", aldus Touring. "In Brussel gaat het om 16 verbindingen, in Vlaanderen om 63 en in Wallonië om 83. Touring wijst erop dat het daarbij niet alleen gaat om uitbreidingen of aanleg van nieuwe wegen.

"Het gaat om specifieke ingrepen en dus meestal om de optimalisering van bestaande trajecten, zodat er een vlottere verkeersafwikkeling is, minder sluipverkeer naar woonwijken uitwijkt en minder files blijven aanslepen", klinkt het. Typisch voorbeeld daarbij is volgens Touring de A12 tussen Antwerpen en Brussel. “Eens die omgevormd is tot een volwaardige autosnelweg zonder verkeerslichten , komt er een veel vlottere doorstroming .”

Touring zegt te beseffen dat het in de huidige budgettaire omstandigheden onmogelijk is om veel missing links te realiseren. "Daarom vragen we om de verschillende projecten te onderzoeken en te evalueren op hun dringendheid, haalbaarheid en kostprijs." Volgens de mobiliteitsorganisatie moet er in de eerste plaats werk gemaakt worden van de ontbrekende schakels in de buurt van onze grote steden en waar de fileproblemen het grootst zijn.