Vlaamse begroting: 550 miljoen te kort

De Vlaamse regering heeft vrijdag een akkoord bereikt over de begrotingscontrole 2015. De Vlaamse begroting gaat dit jaar voor bijna 550 miljoen euro in het rood. De regering wil in 2017 opnieuw een begroting in evenwicht voorleggen. Dat is een jaar vroeger dan de Hoge Raad voor Financiën (HRF) in haar rapport voorstelde, zo heeft de regering vrijdag bekendgemaakt.

Dat de Vlaamse regering het beoogde begrotingsevenwicht zou moeten loslaten, zat er al een tijdje aan te komen. Een aantal factoren heeft ervoor gezorgd dat de regering tussen de begrotingsopmaak in september 2014 en april 2015 een inspanning van ruim 880 miljoen euro zou moeten doen om dat evenwicht te bereiken. Vooral de tegenvallende economische groei en de inflatie (-512 miljoen euro) en de correctie van de doorstorting van de financieringswet (bijna 400 miljoen euro) wegen zwaar door. Te zwaar, zeker gezien het feit dat in de begroting al een besparing van 1,15 miljard euro was ingeschreven.

Door enkele ingrepen heeft de regering het tekort wel nog kunnen inkrimpen van 880 tot 548,4 miljoen euro. Zo komen er voor 111,5 miljoen extra besparingen en voor bijna 150 miljoen euro eenmalige maatregelen (zoals de verkoop van overheidspatrimonium). Een hervorming van de schenkingsrechten moet verder bijna 57 miljoen euro opleveren.

Met een tekort van bijna 550 miljoen euro wijkt de Vlaamse regering af van het regeerakkoord, maar minister-president Geert Bourgeois hamert erop dat de regering door "zwaar weer" moet. Bovendien is het tekort van 550 miljoen euro minder dan de 765 miljoen euro die de Hoge Raad voor Financiën in haar rapport had voorzien. De Vlaamse regering wil in 2017 aanknopen met een evenwicht. Dat is ook een jaar vroeger dan voorzien in het HRF-rapport.