Succes dubbele familienaam blijft uit

De dubbele familienaam is, tien maanden nadat de mogelijkheid beschikbaar werd, nog geen groot succes. Dat blijkt uit cijfers van Justitie. Slechts 4,6 procent van de ouders gaf hun baby een dubbele naam.

Sinds 31 mei vorig jaar werden 83.191 kinderen geboren, waarvan er 3.865, of 4,6 procent, een dubbele achternaam kregen. Het merendeel van de samengestelde namen begint met die van de vader, slechts in 13,5 procent van de gevallen komt de naam van de moeder eerst.

Waarom ouders voor een dubbele familienaam kiezen wordt niet genoteerd, maar volgens Justitie gaat het om een mix van principiële en praktische redenen. In dat laatste geval gaat het bijvoorbeeld om nieuw samengestelde gezinnen.

Tegen de dubbele familienaam loopt overigens een procedure bij het Grondwettelijk Hof. Het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen protesteert er tegen het feit dat de vader een vetorecht heeft bij de bepaling van de naam. Indien de ouders het niet eens raken, krijgt het kind immers automatisch de naam van de vader.