Kernenergie levert minder winst op

Uit berekeningen van energiecontroleur CREG blijkt dat de verwachte winst van de kerncentrales in ons land in werkelijkheid veel lager ligt. Dat melden de kranten De Tijd, L’Echo en Le Soir vandaag. De redenen daarvoor zijn de verlaagde energieprijzen, maar ook het feit dat de kerncentrales vorig jaar enkele maanden stil lagen. De regering zal nu waarschijnlijk de belasting op kernenergie fors moeten terugschroeven, wat geen goed nieuws is voor de begroting.

De zogenaamde ‘repartitietaks’  is een belasting die de kernernergieproducenten in ons land moeten betalen op basis van de winst die ze jaarlijks maken. CREG schatte dat de centrales in 2014 tussen 421 en de 507 miljoen euro zouden moeten verdienen. Nu blijkt dat bedrag veel te hoog geschat, wat wil zeggen dat de belasting die erop berekend werd ook te hoog is.  Vroeger werd een bijdrage van 250 miljoen gevraagd, maar dat liep in de voorbije jaren soms op tot 550 miljoen euro. In 2007 zorgden de kerncentrales nog voor een winst tot 2,3 miljard euro, maar die tijden zijn duidelijk voorbij. Het is de vraag of de regering de taks voor 2014 zal verlagen, net nu de begroting op punt gesteld wordt.

Er is al vaker discussie geweest over de belastingen die de kernenergiebedrijven moeten betalen.  In 2008 en 2013 stapte Electrabel nog naar de rechtbank om de gevraagde som aan te vechten. Zij verklaarden toen al dat de berekeningen over hun winst  niet strookten met de realiteit en hen in financiële moeilijkheden zouden brengen. Ze kregen evenwel nooit gelijk van de rechter.