VTM NIEUWS lanceert 'Nieuwsleaks'

VTM NIEUWS lanceert vandaag Nieuwsleaks, een klokkenluiderssite waarmee je de redactie via een beveiligde verbinding en desnoods anoniem op de hoogte kan brengen van maatschappelijk relevante onderwerpen. "Met Nieuwsleaks willen we mensen bereiken die weet hebben van onregelmatigheden, gesjoemel, fraude of corruptie, maar daar altijd niet mee naar buiten durven komen", zegt Kris Hoflack, algemeen hoofdredacteur van VTM NIEUWS. 

Nieuwsleaks is een nieuwe website die de mogelijkheid biedt om in alle vertrouwelijkheid gegevens door te spelen aan journalisten van de VTM-nieuwsdienst. Er kunnen documenten geüpload worden via een beveiligd netwerk dat de anonimiteit van de verzender garandeert. Een beperkte groep van onderzoeksjournalisten zal die gegevens tot op het bot uitspitten.

Klokkenluiders

De recente actualiteit toont dat aan de basis van grote internationale nieuwsverhalen, zoals het afluisterschandaal van de NSA of de geheime Zwitserse bankrekeningen, mensen liggen die kennis hebben van gevoelige informatie die het publiek aanbelangt maar die binnenskamers wordt gehouden. "Sinds enkele jaren spelen klokkenluiders een steeds grotere rol in de nieuwsgaring", zegt VTM NIEUWS-journalist Faroek Özgünes. "In Vlaanderen bestond er nog geen kanaal voor dat soort informatie."

“Ik ben ervan overtuigd dat er ook in Vlaanderen zulke belangwekkende verhalen aanwezig zijn", zegt Kris Hoflack. "We willen mensen daadwerkelijk de mogelijkheid bieden om ons die informatie in alle discretie door te geven. Zie Nieuwsleaks als een beveiligde toegang tot onze nieuwsdienst.”

Nieuwsleaks vind je op www.nieuwsleaks.be