48 miljoen jaar oude haaientand gevonden

Bij werken in de omgeving van het natuurgebied de Doode Bemde in Oud-Heverlee hebben medewerkers van Natuurpunt een tiental dagen geleden een tand gevonden afkomstig van de uitgestorven haaiensoort Striatolamia macrota. Die zwom 48 miljoen jaar geleden -lang voor er sprake was van de mens- in deze contreien rond. De tand is zo'n vijf cm lang en heeft een bleekwitte kroon en bruinige wortel.

Ondiepe warme zee in Vlaanderen

De vondst herinnert eraan dat een groot deel van Vlaanderen in die periode overdekt was door een ondiepe warme zee. De zandlaag die afgezet werd op de bodem van de zee werd in de laatste ijstijd echter grotendeels bedekt met een dikke laag leem en zandleem afkomstig van gletsjerpuin. Aan de rand van de Dijlevallei is deze bedekking echter plaatselijk erg dun en komen de onderliggende zandpakketten nagenoeg aan de oppervlakte. Bij de werken in de Doode Bemde kwam het oude zand weer aan de oppervlakte. Om die reden kon de gevonden tand door onderzoekers van de KU Leuven vrij precies gedateerd worden op 48 miljoen jaar oud.

Uitzonderlijke vondst

De haaisoort Striatolamia leefde tussen zo'n 66 miljoen en 23 miljoen jaar geleden op aarde en kon zo'n 3,5 meter lang worden. Hij zwom vooral in water met een lager zoutgehalte en is verwant aan de huidige zandhaai. Zijn tanden zijn over heel de wereld gevonden.

Bij graafwerken in zandontginningen of op grote bouwwerven in de regio Brussel-Leuven worden wel vaker fossiele haaientanden gevonden, maar een vondst zoals deze aan het oppervlak is zeer uitzonderlijk.